Relatie aan het woord

Wethouder Bollen, gemeente Sint Anthonis aan het woord

Met de bouw van 11 nultredenwoningen in Sint Anthonis spelen we in op de wens van inwoners van de gemeente: zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Aan de andere kant blijkt ook de jonge, startende doelgroep in de gemeente graag in hun vertrouwde omgeving te willen blijven. Dat vraagt om een woningtoename. Wouter Bollen, Wethouder Volkshuisvestiging en Wonen in de gemeente Sint Anthonis, vertelt er alles over. Hoe ervaart u de samenwerking met Mooiland? “Ik ben zeker positief en vind de samenwerking erg prettig. De lijntjes zijn kort en we begrijpen elkaar snel. Ik heb iets persoonlijks met de corporatiewereld. Ik heb een eigen adviesbureau gehad en was een tijdje adviseur voor corporaties naar huurdersorganisaties toe. Dat helpt natuurlijk wel mee. Volkshuisvesting vind ik wel een heel interessant onderwerp. Ik mag me nu gelukkig prijzen met een ambitieuze gemeente op dat gebied.” Kunt u iets vertellen over die ambities? “Elke gemeente roept: bouwen, bouwen, bouwen. Maar onze gemeente heeft daar een stevige ambitie liggen. Die ambitie hebben we uitgewerkt tot plannen en die zijn we nu concreet aan het maken. Als al onze plannen doorgaan, dan krijgen we de komende 8 jaar tussen de 10 en 15 procent aan woningtoename. Dat kunnen we aan, omdat we een tijdje hebben stil gestaan. Ook huurwoningen horen bij die woningtoename. Daar zijn we constant over in gesprek met Mooiland. Er komen nu bijvoorbeeld 11 nultreden nieuwbouwwoningen in Sint Anthonis.” Ik las dat we nieuwbouwwoningen goed aansluiten op de behoefte van de inwoners van Sint Anthonis. Wat zijn die behoeften? “Bewoners willen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven. Die mensen kunnen we helpen door bijvoorbeeld de bouw van nultredenwoningen, waar je lang zelfstandig kunt wonen. Aan de andere kant merk ik een behoefte bij de jeugd. Die vraag voor betaalbare huurwoningen is best hoog. Dat animo komt nu naar boven. Dan blijkt dat woonbehoefte niet altijd zichtbaar is en niet altijd naar boven komt uit een enquêtes, maar soms pas ontdekt wordt als we een concreet aanbod doen. Dat vind ik wel interessant.” Dus de jongere doelgroep wil, net zoals de oudere doelgroep, dus precies het zelfde: in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. “Ja. Het sluit veel op elkaar aan. We hebben een vergrijzende gemeente. En om dat te keren, zul je meer jongeren aan je moeten binden. Op dit moment wil een grote groep jeugd, tussen de 18 jaar en 28 jaar, allemaal hier in de buurt blijven wonen. Als we de jeugd daarin kunnen voorzien, dan gaan we op twee manieren de problemen van vergrijzing tegen: het verjongen van de gemeente, en het langer zelfstandig kunnen wonen. Dan zie je dat woningtoename ook een sociale impact heeft. Ook qua leefbaarheid is het een enorme toevoeging als jongeren hier blijven wonen.” Wat wenst u verder nog in uw gemeente? “Mijn persoonlijke wens is echt dat we een volwaardige huurdersvertegenwoordiging krijgen. Op wijkniveau, of dorpsniveau.. dat maakt niet uit. Ik vind die toegevoegde waarde echt heel groot, maar helaas is het animo heel erg klein. Ik vind het jammer dat we huurders niet gemotiveerd krijgen. Met elkaar in goed overleg, praten over beslissingen die genomen moeten worden. De input van bewoners is namelijk zo belangrijk. Niet voor de gemeente, niet voor Mooiland, maar voor henzelf.”