januari 2021

Mooi

voor relaties

Voorwoord

Mijn laatste voorwoord in de Mooi voor Relaties en mijn laatste week als bestuurder bij Mooiland. Per 1 februari 2021 begin ik als bestuurder bij Stadgenoot, een Amsterdamse woningcorporatie. Het waren bijzondere jaren 6,5 jaar lang heb ik met plezier en energie bij Mooiland gewerkt. Ik ben ontzettend trots op wat we in die jaren met elkaar hebben bereikt. Zoals het opnieuw duiden van de strategie van Mooiland en het besluit ons meer te richten op het kerngebied Noordoost-Brabant/Gennep en het gebied rondom Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. We hebben op allerlei manieren thuis gegeven. Zo zetten we ons in voor een energiezuinige en duurzame woningvoorraad dankzij de ontwikkelde duurzaamheidvisie. Samen werken we aan een klimaatbestendige, groene leefomgeving. Ook geven we thuis met ons huurbeleid, waar we met veel zorg en aandacht hard aan hebben gewerkt. We denken heel graag mee met huurders die moeite hebben de huur te betalen. Dankzij het intensieve identiteitstraject, hebben we de afgelopen 6,5 jaar in kaart gebracht wat Mooiland voor corporatie wil zijn en wat Mooiland wil betekenen voor huurders. Alle medewerkers hebben hier hard aan gewerkt, waardoor we zichtbaarder zijn in de wijk en we ├ęcht een volwaardige corporatie in het kerngebied zijn. Zo geven we thuis. Mijn opvolger De Raad van Commissarissen is op zoek naar een goede opvolger. Totdat er een nieuwe bestuurder is, neemt Willem Jan van Lokven, directeur Bedrijfsvoering, deze rol op zich. De komende periode is hij interim bestuurder bij Mooiland. Ik ben ervan overtuigd dat Willem Jan dit uitstekend gaat doen en wens hem erg veel plezier en succes! Tot ziens! Ook deze Mooi voor Relaties staat weer vol interessante updates en artikelen over onze organisatie. Lees bijvoorbeeld het interessante interview met Wethouder Bollen, die vertelt over de woonambities in de gemeente Sint Anthonis. Of het aangrijpende interview met bewoners meneer en mevrouw Straaten. Dit was mijn allerlaatste week bij Mooiland. Ik wil u, als relatie van Mooiland, ook bedanken voor de waardevolle samenwerkingen. Thuisgeven doen we namelijk samen. Tot ziens! Anne Wilbers Bestuurder Mooiland