Kort nieuws

Online woonzaken regelen via Mijn thuis

Vanaf dit voorjaar ontvangen bewoners een uitnodiging van Mooiland om in te loggen in hun Huurderportaal Mijn thuis. In ‘Mijn thuis’ regelen bewoners 24/7 eenvoudig én veilig woonzaken en hebben zij toegang tot hun huurgegevens. Bewoners kunnen bijvoorbeeld een reparatie melden, rekeningen bekijken, online betalen en nog veel meer.

Podcast ‘Meer dan een huis’

Hoe ziet het stelsel van sociale woningbouw er uit en welke uitdagingen zijn er? Brancheorganisatie Aedes legt het in de interessante podcastserie ‘Meer dan een huis’ haarfijn uit. Aedes gaat in de serie in op de maatschappelijke relevantie van sociale huur in Nederland. Ook komen onderwerpen als leefbaarheid, duurzaamheid, woningnood, wonen en zorgen en andere aspecten uit het sociale huurstelsel bod. De podcasts zijn gratis te beluisteren via: www.aedes.nl/algemeen/header-en-footer/podcasts

Prestatieafspraken 2021 per gemeente

Samen met gemeenten en huurdersorganisaties maken we graag duidelijke afspraken over beschikbare, betaalbare en duurzame huurwoningen. Daarom maken we prestatieafspraken voor de jaren 2020 - 2022. Deze afspraken richten zich per gemeente op vijf thema's: samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en de sociale opgave.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

De meeste mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Wij houden bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’ aan huurders met een laag inkomen. Soms zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Deze huurders kunnen vanaf 1 januari 2021 voor huurverlaging in aanmerking komen.