Onze projecten

In december 2020 ondertekenden Anne Wilbers en Wouter Bollen, wethouder gemeente Sint Anthonis, een koopovereenkomst voor de aankoop van de grond aan de Deken Molmansstraat. We gaan hier het project ‘Op de Beek’ realiseren. Dit project bestaat uit 11 sociale nultreden huurwoningen. Met de bouw van deze nultredenwoningen spelen we in op de wens van huurders om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Transformatie kantoorpand naar 36 huurappartementen

In opdracht van Mooiland is Zegers Bouw gestart met de werkzaamheden om het kantoorpand aan de Rijnstraat 10 in ’s-Hertogenbosch te transformeren naar een wooncomplex met 36 duurzame, sociale huurappartementen

Complexgewijze verkoop “een geoliede machine”

Wij willen een woningcorporatie zijn zoals de samenleving die graag ziet: met oog voor prettig wonen in de wijk en voor sociale vraagstukken. Omdat het bezit van Mooiland buiten Noordoost-Brabant sterk versnipperd is, dragen we ons bezit in de gebieden daarbuiten over aan regionaal verankerde woningcorporaties.

De nieuwe MJOP is afgerond!

Om de kwaliteit van ons woningbezit in beeld te houden, gebruiken we een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Hiermee brengen we in kaart wanneer onderhoud in een woning of complex nodig is. Zo zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld het schilderwerk mooi blijft, installaties blijven werken, de veiligheid goed blijft en dat bewoners prettig in hun huis kunnen wonen.