juni 2020

Mooi voor relaties

Voorwoord

Thuis geven is in deze tijd belangrijker dan ooit. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus moest plotseling een groot deel van de samenleving thuis blijven. Zowel onze huurders, als onze medewerkers. Ook voor Mooiland was dat een uitdaging. Medewerkers werkten vanuit huis en er werd creativiteit gevraagd om het werk toch zo goed mogelijk te doen. Om de verbinding te houden met onze huurders startten we met de Mooiland kletslijn en organiseerden we diverse buitenconcerten.

Vreemde, moeilijke tijden Gelukkig kunnen we de werkzaamheden langzaamaan weer oppakken. Reparaties worden weer uitgevoerd en we komen weer achter de voordeur. Hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Dit speelt natuurlijk niet alleen bij Mooiland. Ook bij onze partners werd een beroep gedaan op hun aanpassingsvermogen en creativiteit. Juist in vreemde, moeilijke tijden zijn samenwerkingen met onze partners van grote waarde. Duurzaamheid met de Gemeente Oss Wethouder van der Schoot, van de gemeente Oss, onderstreept het belang van samenwerken. Samen met de gemeente Oss hebben we de afgelopen tijd ontzettend veel bereikt. Daar kunnen we heel erg trots op zijn. Samen tekenden we het Duurzaamheidsakkoord. Het verduurzamen van een grote woningvoorraad is een immense opgave. Dat kun je niet alleen, maar wel samen met betrouwbare partners die elkaar versterken en ondersteunen. In de rubriek Relatie aan het Woord vertelt wethouder Van der Schoot daar meer over.

Verkoop van ons woningbezit De verkoop van ons bezit buiten het kern-werkgebied (Noordoost-Brabant, Gennep, Breda, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen) gaat in de tussentijd gewoon door. Ons woningbezit is daar namelijk sterk versnipperd. We zijn ervan overtuigd dat andere corporaties daar meer kunnen betekenen voor bewoners in de wijk. Vrij recentelijk nam woningstichting De Woonplaats 248 woningen over van Mooiland. Samen met Woonzorg Nederland optimaliseren we ons vastgoedbezit door de aan- en verkoop van zestien wooncomplexen in het sociale segment in de gemeenten Pijnacker, Amersfoort, Oss en ’s Hertogenbosch. De officiële overdracht van de wooncomplexen in Amersfoort, Oss en ‘s Hertogenbosch vond plaats op woensdag 1 april, Pijnacker volgt op 1 januari 2021.

Ik wens u veel leesplezier!

Anne Wilbers Bestuurder Mooiland