In de buurt

Wij zijn zichtbaar in de buurt en willen graag weten wat er speelt. Met onze Jouw buur(t)bus gaan we regelmatig op pad en sluiten we aan bij de behoeftes van de bewoners. We halen ideeën op en helpen bewoners om deze uit te voeren.

Ook werken wij met bewoners en andere organisaties aan meer veiligheid en prettig wonen. Een mooi voorbeeld is het ideeënhuis in Gennep.

Prettig wonen

Wij zijn zichtbaar in de buurt en willen graag weten wat er speelt. Met onze Jouw buur(t)bus gaan we regelmatig op pad en sluiten we aan bij de behoeftes van de bewoners. We halen ideeën op en helpen bewoners om deze uit te voeren. In dit filmpje laten we zien hoe wij dat doen.

Ideeënhuis Gennep

Het ideeënhuis in Gennep is een mooi voorbeeld van een manier hoe wij leefbaarheid in een buurt aanpakken. Samen met bewoners en andere organisaties werken we aan meer veiligheid en prettig wonen. Bekijk het filmpje van het ideeënhuis in Gennep.