Onze projecten

Samen met partners werken we hard aan onderhoud, renovatie en verduurzaming van onze woningvoorraad. Daarnaast mochten we de afgelopen periode ook veel nieuwe huurders verwelkomen in onze nieuwbouwwoningen! Mooiland heeft een gevarieerd woningbezit, waaronder een aantal monumentale panden. Op deze pagina vertellen we je graag meer over onze nieuwe aanpak bij onderhoud aan (rijks)monumenten.

Herstructurering Hildebrandstraat e.o. bijna afgerond!

In opdracht van Mooiland bouwt Bouwbedrijf Gebroeders van Herpen de laatste fase van het herstructureringsproject Hildebrandstraat e.o. in Heesch. Eind mei ontvingen de bewoners van de 10 nultredenwoningen de sleutel.

Een krent uit de pap: het Acropolis in Megen

Op dit moment voert Mooiland samen met vakkundige partners onderhoudswerkzaamheden uit aan het rijksmonument Acropolis in Megen. Maar dat is wat anders dan het plaatsen van 30 dezelfde keukens of het vervangen van dakpannen. “Het vereist vakwerk en specialisme”, vertelt Eric Beem, projectleider.

Start nieuwbouw 41 huurappartementen in Grave

In klein gezelschap werd de officiële start bouw verricht door Willem Jan van Lokven, interim bestuurder Mooiland, Theo Lemmen, wethouder gemeente Grave en Jack Koch, directeur Ballast Nedam Zuid. Zij zetten letterlijk de eerste schop in de grond en gaven hiermee de start bouw een feestelijk tintje.

168 appartementen opgeknapt

Het afgelopen jaar is appartementencomplex de Brusselse Poort, in het centrum van ‘s-Hertogenbosch, flink onder handen genomen! Dura Vermeer Bouw Heyma heeft in opdracht van Mooiland het appartementencomplex verduurzaamd, toegankelijker en veiliger gemaakt.

Van kantoorpand naar 36 appartementen

De werkzaamheden om het kantoorpand aan de Rijnstraat 10 in ’s-Hertogenbosch te transformeren naar een wooncomplex met 36 duurzame, sociale huurappartementen zijn in volle gang. Zegers Bouw BV realiseert deze transformatie in opdracht van Mooiland.