Relatie aan het woord: Petra Verbakel en Karlijn Overes van Oss schakelt door

Energiebesparing is een hot item. En hoe meer de energieprijzen stijgen, hoe meer ook de interesse en behoefte naar energiebesparing groeit. In de gemeente Oss zetten Petra Verbakel (communicatieadviseur energiebesparing) en Karlijn Overes (projectleider energiebesparing) zich in voor een duurzame gemeente. Met Oss Schakelt Door plaatsen ze energiebesparing hoog op de agenda, helpen ze inwoners met besparen en uiteindelijk met een lagere energierekening, hoger wooncomfort én een beter milieu. Hoi Petra en Karlijn, kunnen jullie meer vertellen over Oss Schakelt Door? Oss Schakelt Door is een inspiratiecampagne om energie te besparen van gemeente Oss. Iedere maand kiezen we een thema: van isolatie tot aan hoe je de energierekening leest, van groene daken tot aan het lager zetten van de thermostaat. We laten een inwoner aan het woord die al bespaart, rekenen de voordelen van energiebesparing uit of gaan aan de slag met bestaande initiatieven in de wijk. Sinds kort is een huurder van Mooiland onze blogger. We noemen haar onze bespaarveteraan. Het komt er op neer dat we laten zien waar inwoners advies kunnen krijgen, zoals bij het het gemeentelijk energieloket Brabant Woont Slim. We informeren over subsidies en financiële regelingen, maar delen natuurlijk vooral wat bewoners zelf kunnen doen aan energiebesparing. We hebben drie vormen van advies. Ten eerste het duurzaam wonen advies (voor koopwoningen). Inwoners krijgen dan tegen een klein bedrag een stappenplan over hoe ze duurzamer kunnen wonen. Daarnaast hebben we een keukentafelgesprek, waarbij een energiecoach langskomt en bekijkt wat iemand zelf kan doen aan energiebesparing. En als derde een spreekuur bij het energieloket van de gemeente, waar je terecht kun met gerichte vragen. Nu de coronamaatregelen verdwenen zijn, kunnen we ook meer inzetten op offline activiteiten. Zoals de Energie Weetkeet, samen met Mooiland en BrabantWonen.

Wat is de Weetkeet? Bij de Energie WeetKeet kunnen inwoners informatie krijgen over energiebesparing. Onder de vlag van het energieloket Brabant Woont Slim, doen we dit samen met Brabant Wonen en Mooiland. Mooiland staat er ook met de Buurtbus. Op 5 zaterdagen gaan we naar 9 plekken in de gemeente. Soms kunnen bewoners door kleine aanpassingen in hun dagelijks leven al besparen op energie. Daar geven we tips en advies over. Ook de opties voor kleine energiebesparende maatregelen worden uitgelegd. De drie drijfveren die we daarbij telkens benoemen zijn: het is goed voor het milieu, goed voor de portemonnee en goed voor je wooncomfort.

Welke rol speelt Mooiland daarbij? De combinatie van gemeente en corporaties werkt heel goed. Huurders die vragen hebben over bijvoorbeeld zonnepanelen, kunnen gelijk bij de Buurtbus terecht. We merken dat bewoners dat erg fijn vinden. Vanwege de stijgende energieprijzen wordt die interesse steeds groter. Naast kleine aanpassingen aan eigen gedrag, willen bewoners ook graag weten welke energiebesparende maatregelen in huis gedaan kunnen worden. Welke doelen heeft de gemeente Oss wat betreft energiebesparing? Nederland heeft - net als 195 andere landen - het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Dit is vertaald naar het Nederlandse Klimaatakkoord waar ook Gemeente Oss een handtekening onder heeft gezet. Het is de bedoeling dat we in 2030 in totaal 11 procent besparen, ten opzichte van 2017. Volgende maand laten we een meting uitvoeren. We meten dan ook hoe inwoners denken over verduurzaming en wat mensen al gedaan hebben aan besparende maatregelen. We zijn benieuwd! Omdat vanwege corona iedereen thuis zat, stegen de energiekosten en werd wooncomfort erg belangrijk. We merkten toen al een stijging in de wens om energie te besparen. We verwachten met de huidige prijsstijgingen dat die wens alleen maar is toegenomen. Je kunt de doelen nooit in je eentje behalen. Een goede samenwerking met zowel inwoners, corporaties, bedrijven en gemeente is daarom heel belangrijk.