december 2021

Mooi voor relaties

Voorwoord

In deze Mooi voor Relaties vierden we een hoop: de oplevering van het grote herstructureringsproject in Heesch, de sleuteluitreiking aan de nieuwe bewoners van het Klooster in Ravenstein en de eerste steenlegging van het nieuwbouwproject in Lith. Graag voeg ik daar nog iets aan toe: mijn eerste voorwoord als nieuwe bestuurder van Mooiland! Vanaf 15 augustus zit ik op de bestuurderstoel bij Mooiland. Een unieke en bijzondere woningcorporatie. En hoewel ik niet uit de corporatiesector kom, lijken de opgaven en uitdagingen me te passen als een jas. Het is een bijzondere tijd om ergens aan de slag te gaan. Een tijd die veel van ons vraagt. Daarom ben ik blij dat we in deze Mooi voor Relaties stil kunnen staan bij wat we, ondanks alle maatregelen en uitdagingen, allemaal hebben bereikt. Sámen met onze waardevolle partners. Zo hebben we in 2021 in totaal maar liefst 1410 woningen verduurzaamd! Nooit eerder was dat aantal in één jaar tijd zo hoog. En dat aantal gaat alleen maar stijgen. In 2022 staan 1600 woningen op de planning om verduurzaamd te worden. Daarover gesproken: op het gebied van duurzaamheid hebben we afgelopen oktober en november een geweldige stap gemaakt. Samen met bestuurders van het Land van Cuijk en woningcorporatie Wonen Vierlingsbeek ondertekenden we een duurzaamheidsakkoord. Ook in de gemeente Bernheze ondertekenden we een duurzaamheidsakkoord, samen met de gemeente, Waterschap Aa en Maas, BrabantWonen en Joost. Als corporatie werken we al jaren aan het energiezuinig maken en bouwen van onze woningen. Daarom ben ik ontzettend trots dat ik deze duurzaamheidsakkoorden als bestuurder van Mooiland heb mogen ondertekenen! Je leest er meer over in dit magazine. De inzet en het harde werken van iedereen bij Mooiland is iets wat ook bewoners en woningzoekenden niet onopgemerkt voorbij is gegaan. We ontvingen namelijk een A-score voor huurdersoordeel op de Aedes Benchmark! Zo’n hoge score is natuurlijk de kers op de taart. Daar doen het we tenslotte voor. Hoe streng de maatregelen, of hoe koud de temperaturen ook zijn.. Warmer kunnen we de aankomende feestdagen niet ingaan, toch? Laten we hopen dat 2022 een prachtig jaar wordt waarin we elkaar vaker (of voor het eerst!) kunnen ontmoeten. Ik wens iedereen gezellige feestdagen en een mooi, gezond 2022! Veel leesplezier! Carly Jansen Bestuurder Mooiland