In de buurt

Mooiland wil meer doen dan een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geven. We willen ook een corporatie zijn die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders en partners. Met gemiddeld 110 bezoekjes per dag aan bewoners(!) dragen onze vakmannen bij aan de herkenbaarheid en zichtbaarheid van Mooiland in de wijk. De afgelopen periode zijn we samen met bewoners en partners aan de slag gegaan met bijzondere initiatieven in de buurt. Die initiatieven komen soms ook vanuit bewoners zelf. Dankzij het Buurt Ideeënfonds kunnen we bewoners helpen met activiteiten in of ideeën voor hun buurt. Een mooi voorbeeld is het Jonkerblos-terras in Nijmegen.

Jonkerblos: een pop-up terras voor de deur!

Bewoners van appartementencomplex Jonkerbosch in Nijmegen werden afgelopen zomer verrast met een heus pop-up terras genaamd 'Jonkerblos'. Gewoon voor de deur! Bewoonster Kiki zorgde samen met buurtgenoot Nicolette maandelijks voor een gezellig terrasje in de groene omgeving voor hun appartementencomplex. Buurtbewoners die zin hadden, konden aanschuiven voor een drankje, iets lekkers en een goed gesprek met de buren. En als de coronamaatregelen het toelaten, kan de buurt ook in het najaar gezelligheid verwachten!

Vergroenen voortuinen Land van Cuijk

Het project Klimaatbestendig Land van Cuijk, een samenwerking van de gemeenten in het Land van Cuijk en waterschap Aa en Maas, heeft de ambitie om bewoners te stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te nemen. Eén van de maatregelen is het vergroenen van (voor)tuinen door bewoners. Doel hiervan is wateroverlast voorkomen en hitte tegengaan. Mooiland en Sociom streven naar een groene, prettige en gezonde omgeving voor inwoners in de regio. Bekijk hiernaast het filmpje.

Onze vakmannen in de wijk!

Met 18 man sterk zorgen onze vakmannen er dagelijks voor dat woningen van Mooiland er ‘spik en span’ uitzien voordat er nieuwe bewoners in de woning komen. Ook voeren de vakmannen jaarlijks meer dan 11.000 reparaties in woningen uit. Dat zijn gemiddeld 110 bezoekjes per dag aan bewoners! Onze handige mannen gaan een klusuitdaging niet uit de weg. Bekijk hiernaast het filmpje.

Buurtsafari

In Boxmeer gingen bewoners op pad door de wijk om naar bijzondere optredens te kijken. Zingen, swingen en luisteren met een zonnetje erbij! mDe e buurtsafari was een zeer geslaagde activiteit. We organiseerden dit samen met Club Goud en Pantein. Bekijk hiernaast het filmpje.