oktober 2020

Mooi voor relaties

Voorwoord

Het Coronavirus heeft de samenleving al maandenlang in zijn greep. Nu, acht maanden later, werken we bij Mooiland nog steeds zoveel mogelijk thuis. Vergaderingen gebeuren veelal via Teams, ontmoetingen met bewoners beperken we en bij ontmoetingen die wel doorgaan dragen we een mondkapje. Het is een vreemde tijd. Maar, gelukkig blijft de dienstverlening gewoon doorgaan. Dus roeien we door, met de riemen die we hebben. Focussen op de dingen die wel kunnen We focussen ons op de dingen die wel kunnen, in plaats van de dingen die wegvallen. Thuis geven is juist in deze tijd erg belangrijk. Iedereen merkt de gevolgen van het Coronavirus. Ook onze bewoners. We dragen graag ons steentje bij om de zorgen van bewoners te verlichten. Bewoners die vanwege Corona bijvoorbeeld problemen hebben met het betalen van de huur, komen we graag tegemoet met maatwerk-oplossingen. Onder het kopje ‘Onze bewoners’ vertellen medewerkers van de afdeling Huurzaken daar meer over. De verkoop van ons bezit Ook de verkoop van ons bezit buiten het kern-werkgebied (Noordoost-Brabant, Gennep, Breda, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen) ligt niet stil. De verkoop gaat in een flink tempo door. Momenteel zijn we op veel plekken buiten ons kern-werkgebied in gesprek met verschillende corporaties die onze woningen willen overnemen. Corporaties die weten wat er leeft en speelt in de wijken. Zoals woonstichting Triade, die recentelijk 36 woningen in Epe van ons overnam. Een A-status op de Aedes Benchmark! Ten slotte ben ik ontzettend trots dat we juist in deze tijd een A-status scoren op de Aedes Benchmark! Brancheorganisatie Aedes meet jaarlijks de prestaties van woningcorporaties door middel van een Benchmark. Onze A-status bewijst dat we ondanks beperkingen en vreemde omstandigheden thuis kunnen blijven geven aan onze bewoners. Helemaal bijzonder is de hoge score op huurdersoordeel én bedrijfslasten. Bij beide onderdelen stegen we naar een A-score. Ik ben trots op iedere medewerker van Mooiland. Die A-score hebben we met z’n allen behaald. Samen geven we thuis!

Anne Wilbers Bestuurder Mooiland